راهی به سوی آزادگی

دل نوشته ها، اشعار و داستان ها؛ فرزاد حسيني - باران در راه است، ابرها دارن میآن...

دعای جشن سال نو برای مراسم جشن سال نو برای کودکان کانون اصلاح و تربیت

اکنون که در آستانه آغاز سال نو و زایش جدید مادر طبیعت هستیم،

دستهایمان را به دعا بر می داریم و آرزوهای بزرگ و کوچک مان را برای داشتن سرزمینی پاک و زیبا و امن یکی می کنیم...

آرزوهای داشتن سرزمینی امن برای همه کودکان و فرزندان ایران

سرزمینی که در آن کودکی را به کار اجباری وادار نکنند،

کودکی از به خاطر بی بضاعتی خانواده و یا بی سوادی والدینش، از تحصیل و سواد آموزی محروم نشود،

کودکی را که دست قهر طبیعت، بی پدر و یا بی مادرش ساخته، تنها رها نکنند،

کودکی را از کودکی کردن و جست و خیز و بازی محروم نسازند...

سرزمینی که اعتیاد در آن جایی برای زندگی کردن و نفس کشیدن نداشته باشد

و کودکانش با مواد مخدر بیگانه هستند،

و کودکانش را برای تجارت مواد مخدر ازران نمی فروشند

سرزمینی که در آن ارزش جان آدمی، با هیچ چیز قابل عوض کردن نباشد

سرزمینی که آدمیانش خدا را فراموش نکرده اند و خداوندی خدای خویش را نیک می شناسند...

سرزمینی پر از کانون های مهر و محبت

کانون های عشق به همنوع و احترام به تمامی طبیعت

سرزمین انسان های پاک و آزاده

سرزمین ایران، سرزمینی بدون نیاز به کانون های اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان و بزرگسالان

سرزمینی که در آن از سر عدالت کودکی را بخاطر گناه کودکی اش اعدام نمی کنند...

و انسانی را بخاطر گناه دیگری پای چوبه دار نمی برند...

اینست آرزوی کوچک جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی علیه السلام که بی شک به حقیقت پیوستنش را جشن خواهیم گرفت...

فرزاد حسینی

10/اسفند ماه/1388

جمعیت هوشمند مستقل امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع)

نوشته شده در سه شنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 10:23 توسط فرزاد حسینی| |